Pharos social media | Groeien met Francis

Pharos Expertise Centrum gezondheidsverschillen Social Media Groeien met Francis Vergroot je zichtbaarheid
Vraagstuk:

Pharos heeft een YouTube kanaal, Facebookpagina, LinkedIn pagina en Twitter account. Binnen Pharos worden mooie producten gemaakt, om gezondheidsverschillen te verkleinen. Voor beleidsmakers en professionals in de zorg. We verzorgen trainingen en materialen veelal voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Alle producten en diensten verspreiden we via onze website en daarnaast offline. We zouden onze social media graag effectiever willen inzetten, echter ontbreekt het aan tijd en kennis om tot een goed en werkbaar plan te komen.

Aanpak:

Op het YouTube kanaal staat goede content. Ook komt Pharos geregeld in het nieuws en worden en zijn er vaak mooie producten of resultaten van onderzoeken om te delen. Door een meer gestructureerde inzet van alle kanalen, kunnen ze elkaar versterken.
Het YouTube kanaal kan overzichtelijker, de focus ligt op LinkedIn (daarmee wordt de doelgroep goed aangesproken en liggen veel groeikansen). Op Facebook worden meer visuele posts geplaatst.
In ongeveer 30 dagen wordt er gewerkt aan YouTube, LinkedIn en Facebook. De de resultaten worden gedeeld met het team. Alle Pharos medewerkers worden geïnformeerd over wat zij kunnen doen om bij te dragen aan het vergroten van de zichtbaarheid van Pharos.  

Resultaten:
  • Op het YouTube kanaal zijn de video’s voorzien van betere titels, zoekwoorden en eindschermen en kaarten. Het aantal abonnees is gestegen, er worden meer video’s bekeken en video’s worden vaker gedeeld.
  • Op LinkedIn wordt visueel betere content geplaatst, met regelmaat. Ten opzichte van de vorige periode groeide het aantal volgers veel harder. Ook was er een aanzienlijke stijging in het aantal reacties, likes en deelacties. Hierdoor is het bereik van de berichten enorm gestegen.
  • Op Facebook zijn meer video’s gedeeld, is met meer regelmaat gepost en zijn de berichten aantrekkelijker geworden. Er zijn meer likes en deelacties.
  • Waar het aantal bezoeken op de website (door de vakantieperiode) in het algemeen terug liep, kwamen er 250% meer bezoekers via social media op www.pharos.nl. In de groep bezoekers via social media waren bovendien ruim 250% meer nieuwe bezoekers. Dit is behaald door vaker te verwijzen naar de website. Gemeten is de periode waarin is gewerkt, ten opzichte van de periode daarvoor.
  • Er is voor YouTube, Facebook en LinkedIn een handleidingen gemaakt om betere posts te plaatsen. Haalbare adviezen zorgen voor een groter bereik.
Patrica Can, Adjunct directeur Pharos:

Francis maakt inzichtelijk waar kansen liggen en zorgt dat ze worden ingekopt. Met een no-nonse aanpak wordt er direct verschil gemaakt. Met een LinkedIn dag, waarin alle medewerkers de mogelijkheid kregen een goede foto en persoonlijk tips te krijgen, werden veel collega’s enthousiast om zich in te zetten als echte Pharos ambassadeur.

Over Pharos

Pharos is het landelijke expertisecentrum op het gebied van terugdringen van gezondheidsverschillen, de missie: ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’. Op een breed vlak brengen ze kennis en organisaties samen om gezondheidsverschillen aan te pakken.
Het is een organisatie met deskundige en bevlogen medewerkers, een plek waar ik mij direct thuis voel. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt en dit was een heel fijne opdracht om die inzet online te verzilveren. Ik heb ontzettend veel geleerd over gezondheidsverschillen, een wereld waarvan ik me nauwelijks bewust was. Ik ben trots hier een steentje aan bij te mogen dragen!