Erfrecht Bureau | Starten met Francis

Erfrecht Bureau Starten met Francis vergroot je zichtbaarheid

Erfrecht Bureau | starten met Francis

Vraagstuk:

De afgelopen jaren heb ik mijzelf gespecialiseerd in het erfrecht. Naast mijn advocatenkantoor JPB Legal  ga ik van start met het Erfrecht Bureau. Eén plek waar je terecht kan met al je (juridische) vragen over de afwikkeling van een erfenis. Ook ga ik mij richten op estate planning.
Een erfenis kan voor problemen zorgen, maar dat hoeft niet.

Aanpak:

Er is een helder idee en een goede naam. Met een realistische planning en heldere taakverdeling werken we samen aan het bekendmaken van het Erfrecht Bureau.

Resultaten:
  • Er is een huisstijl en website ontwikkeld.
  • Er is een stijlgids met richtlijnen over hoe te communiceren.
  • Er is kennisoverdracht, over bijvoorbeeld het aanpassen van de website en inzet van social media zoals LinkedIn. Zo is er een duurzame oplossing.
Jorrit den Besten:

Francis heeft een fijne pragmatische aanpak. Er worden goede keuzes gemaakt qua budget, alternatieve budget oplossingen zijn altijd beschikbaar. Er is altijd ruimte voor vragen en de mogelijkheid om snel te overleggen/eea aan te passen.

Over Jorrit den Besten:

Jorrit den Besten is al ruim acht jaar advocaat, waarvan de laatste vier jaar als zelfstandig ondernemer. Hij heeft een helder en mooi doel voor ogen: het voorkomen en oplossen van conflicten tijdens de afwikkeling van de erfenis. Hij is een fijne gesprekspartner en spreekt als advocaat heldere, begrijpelijke taal.