All on Board | starten met Francis

All on Board | starten met Francis Vergroot je zichtbaarheid met Francis

All on Board | starten met Francis

Vraagstuk:

All on Board is een nieuw project van dienstverlening aan non-profits. We gaan voor een persoonlijke benadering: contacten aanspreken via ons netwerk. De vraag is natuurlijk werkt dit? En hoe gebruiken we hierin online tools en sociale media? Hoe zetten we die in om onze doelgroep te bereiken en te bedienen?

Aanpak:

We hebben samen gekeken naar wat er werd gedaan en wat er nog meer kan worden ingezet. Bij de wens om het eigen netwerk in te zetten, past Linkedin goed. Team All on Board heeft enkele wijzigen doorgevoerd. We kunnen nu al met zekerheid zeggen dat de persoonlijke benadering werkt. En stap voor stap worden er verdere verbeteringen gemaakt.

Resultaten:
  • Er is inzichtelijk gemaakt hoeveel websitebezoekers er zijn. Ze bezoeken gemiddeld meer pagina’s en blijven gemiddeld langer op de pagina’s.
  • LinkedIn is efficiënter ingezet, de profielen worden vaker bezocht.
  • De toon van de website is persoonlijker. De website laat de ‘bezoeker’ zien dat de mensen achter All on Board, uit eigen ervaring spreken.
Rosien Herweijer:

“De aanpak van Francis is heel praktisch en direct. De adviezen die ze geeft zijn super relevant! Ze brengt niet alleen technische kennis en vaardigheden in, maar ook onverwachte vragen en inzichten die je weer op heel nieuwe ideeën brengt. Haar observatie dat de persoonlijke benadering terug zou moeten komen in toon die we op de website gebruiken heeft een ‘belangrijke’ snaar geraakt.”

Over All on Board:

Stichting All on Board is opgericht door Daan de Roo, Rosien Herweijer en Russell Kerkhoven. Ze hebben gezamenlijk een schat aan ervaring bij stichtingen en NGO’s en vinden dat not-for-profit organisaties eigenlijk meer moeten investeren in goed bestuur. De All on Board Check-Up houdt bestuurders een spiegel voor over de kwaliteit van hun bestuurspraktijk en het afsluitend gesprek dat Daan, Rosien en Russell faciliteren zorgt ervoor dat concrete actiepunten helder op tafel komen.